Powrót do spisu obiektów

Karpacka Troja w Trzcinicy- w początkach epoki brązu (ok. 2100 lat p.n.e.)
przybyła w ten rejon grupa ludności tzw. pleszowska kultury mierzanowickiej,
korzystając z dogodnych warunków założyła ufortyfikowane osiedle o
powierzchni ok. 60 arów. Było ono bronione stromizną stoków, wałem
ziemnym o szerokości 2,5 m, zabezpieczonym z obu stron ścianami z drewna
i tkwiącą w nim palisadą. Z tej fazy istnienia osady pochodzi ok. 30 tys.
zabytków (ceramika, narzędzia kamienne i krzemienne, wyroby z kości i rogu).
Po upadku osad z epoki brązu miejsce to pozostawało nie zasiedlone.
Pod koniec VIII wieku, przybyli tu Słowianie, którzy w miejscu starych
konstrukcji obronnych zbudowali potężne grodzisko o powierzchni
przekraczającej 3 ha, składające się z otoczonego wałem majdanu i trzech
dalszych pierścieni wałów i fos. Obecnie trwają prace nad stworzeniem
skansenu może przebijającego Biskupin.
Mówi się o otwarciu za trzy lata. Oto stan wiosna 2008 rok.
Więcej na: Karpacka Troja w Trzcinicy

Jak dojechać: drogą nr 28 z Jasła na Gorlice po wyjeździe z Jasła i
przejechaniu mostu na Ropie około 1 km skręcamy w prawo w wąską drogę
asfaltową i dalej około 1 km. Przy głównej drodze banner Wały Królewskie.STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.