Powrót do spisu obiektów

Osuwisko Olzy i jary na Wisłoku - jest największą w polskich Karpatach
odkrywką łupków menilitowych, w przełomie Wisłoka w Rudawce Rymanowskiej
Wychodnie fliszu karpackiego w przełomowym w odcinku doliny Wisłoka między
Rudawką Rymanowską a nieistniejącą Wernejówką. Występuje tu kilka osuwisk
o różnym układzie łupków. Najlepiej znaleść na podstawie mapy Beskid Niski
wydawnictwa Compass
Jak dojechać: drogą nr 28 z Rymanowa do Sanoka, przed Beskiem skręcamy w
prawo w drogę nr 889 po minięciu zalewu w kierunku Rudawki Rymanowskiej.
STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.