Powrót do spisu obiektów

Rzeszów - kościół i klasztor OO. Bernardynów p.w. Wniebowzięcia NMP
W Rzeszowie na Wolicy istniała od 1513 r. kaplica z późnogotycką figurą
Matki Boskiej, postawiona na miejscu objawienia Jakubowi Ado. Z chwilą
napływu licznie wiernych z okolicy przebudowano kapliczkę w 1536 r. na
drewniany kościółek p.w. Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP, nadając mu
charakter budowli obronnej ze względu na powtarzające się w XVI w. najazdy
Tatarów. Obecny kościół i klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie p.w.
Wniebowzięcia NMP powstał z fundacji Mikołaja Spytka Ligęzy, w latach 1610-29.
Ważniejsze daty: 25. 03.1629 r. OO. Bernardyni zamieszkali w klasztorze
na stałe. 08.09.1763 r. odbyła się uroczysta koronacja MB Rzeszowskiej,
której dokonał Abp Wacław Sierakowski, Arcybiksup Lwowski. Korony ufundował
Jerzy Ignacy Lubomirski a poświęcił papież Benedykt XIV w 1754 r. W 1898 r.
po skradzeniu koron odbyła się druga koronacja przeprowadzona przez
abpa Karola Hryniewieckiego, Arcybiskupa Wileńskiego rezydującego
we Lwowie. W 1913 r. uroczyście obchodzono 400 - lecie objawień
Matki Bożej Rzeszowskiej. Uroczystościom przewodniczył
bp Józef Sebastian Pelczar, Ordynariusz Przemyski. W 1970 r. przy
klasztorze OO. Bernardynów została erygowana parafia. 15.08.1999 r.
bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, ogłosił uroczyście Matkę Bożą
Rzeszowską Patronką Rzeszowa. Do najbardziej wartościowych obiektów
sanktuarium należą: Ołtarz Główny z alabastrowym Obrazem Opłakiwanie
Chrystusa, Kaplica z Cudowną Figurą Matki Bożej Rzeszowskiej, Historia
Cudów i łask zapisana na dwóch Obrazach w kaplicy Matki Bożej, kaplica
Chrystusa Cierpiącego, alabastrowe Figury Ligęzów w prezbiterium kościoła
oraz ołtarze boczne: św. Franciszka, św. Antoniego, św. Józefa i
św. Jana z Dukli. W dniu 12.09.2008 r. kościół p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie, Sanktuarium Matki Bożej
Rzeszowskiej otrzymał tytuł bazyliki mniejszej w czasie uroczystej
Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. kard. Mariana Jaworskiego ze Lwowa.

Jak dojechać: ul. Sokoła obok budynku Urzędu Wojewódzkiego.

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.