Powrót do spisu obiektów

Rzeszów - kościół p.w. Św. Krzyża Kościół i klasztor został wybudowany
w 1645 r. przez Zofię Ostrogską. W zamierzeniu miały zamieszkać w klasztorze
Siostry Klaryski. Król Władysław IV osadził jednak 00. Pijarów. A od 1658 r.
rozpoczęto naukę w nowej szkole, tak przez stulecia złączyły się ze sobą
kościół i szkoła. W 1702 r. przebudowano fronton kościoła i dobudowano
kaplice św. Filipa Nereusza i św. Jana Nepomucena. Około 1758 r. dobudowano
kaplicę św. Józefa Kalasantego i obecną zakrystię. W 1776 r. nastąpiła kasata
zakonu przez władze zaborcze. Majątek 00. Pijarów przepisano na skarb państwa.
Również błędnie figurował kościół jako własność państwa. Odtąd kościołem
opiekowali się księża diecezjalni - katecheci ze szkoły. Pod koniec XIX w.
skromny remont przeprowadził ks. Stanisław Grynicki, katecheta i późniejszy
proboszcz Fary. Około 1930 r. ks. Maurycy Turkowski z ofiar uczniów zakupił
w Wiedniu organy. W czasie bombardowań została zniszczona wieża południowa,
odbudowana staraniem ks. kan. Stanisława Kulanowskiego. Częściowo też dach
został pokryty starą blachą. W latach 1951-1970 rektorem, a w latach 1970-1998
proboszczem był ks. prałat Walenty Bal. Za jego kadencji przeprowadzono
kapitalny remont świątyni. Szczególnym osiągnięciem było odzyskanie w 1979 r.
bocznej kaplicy od strony muzeum. W 1989 r. przepisano kościół na własność
parafii rzymsko - katolickiej. Z kościołem Świętego Krzyża przez lata
katechizacji związało się bardzo wiele osób. Tutaj jako nauczyciel gimnazjum
modlił się sługa Boży ks. Stanisław Papczyński - założyciel zgromadzenia
Księży Marianów. Jako uczniowie gimnazjum modlili się: bł. Józef Sebastian
Pelczar bp, bł. ks. Roman Sitko - Męczennik Oświęcimia,
sługa Boży ks. Jan Balicki.

Więcej na: Kościół Św. Krzyża
Jak dojechać: ul. 3 Maja, Rzeszów

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.