Powrót do spisu obiektów

Zamek Lubomirskich Rzeszów - wybudowany
pod koniec XVI w. przez ówczesnego właściciela Rzeszowa - Mikołaj Spytko Ligęza.
Jest jednym z najcenniejszych zabytków Rzeszowa. W 1620 roku M.S. Ligęza,
kasztelan sandomierski, postanowił przekształcić istniejącą budowlę na
nowoczesny zamek typu palazzo in fortezza. Rozbudowę fortyfikacji następnie
kontynuowali Lubomirscy - powiększając zamkowe obwarowania i otoczono zamek
kamiennymi fortyfikacjami typu bastionowego, które zachowały się do dziś.
Od 1682 roku rozbudowę zamku projektował holenderski architekt Tylman z Gameren.
Zamek stał się budowlą posiadającą cztery dwukondygnacyjne skrzydła, z piętrową
bramą w skrzydle zachodnim. W XIX wieku popadł w ruinę i remont nie był
możliwy. W latach 1903-1906 zamek odbudowano a projekt nawiązywał do dawnej
XVIII-wiecznej formy architektonicznej rzeszowskiego zamku, którą znano z
widoków Wiedemanna. Zamek ma też swoją smutną historią związaną z okresem
lat II wojny jak i okresem powojennym.

Więcej na: Zamek Rzeszów
Jak dojechać: Plac Śreniawitów 3

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.