Cerkwie w Beskidzie Niskim (A-Ł)


Bałucianka
Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Przeświętej Bogurodzicy w Bałuciance
powstała prawdopodobnie w XVII w. Obecnie jest kościołem rzymskokatolickim.
Cerkiew orientowana, drewniana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej.
Szkieletowa kruchta znajduje się od zachodu. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej.
Podmurówka kamienna.

Cerkiew w Bałuciance


Cerkiew w Bałuciance

Banica koło Izb
Cerkiew greckokatolicka pw. Świętych Kosmy i Damiana pochodzi z XVIII w.
która od 1947 r. służy jako kościół rzymskokatolicki. Zbudowana została w
typie zachodniołemkowskim, nie orientowana, prezbiterium zwrócone w kierunku
południowym. W wyposażeniu cerkwi znajduje się ikonostas z 1787 r., ołtarz ze
sceną Wniebowstąpienia Matki Boskiej z XIX w., ikony dużej wartości artystycznej
z XVI i XVII w., carskie wrota z XVII w. oraz obraz
Św. Michała Archanioła z 1702 r.


Banica, cerkiew


Banica, cerkiew


Banica, cerkiew widziana z pastwisk

Bartne
Cerkiew greckokatolicka pw śś Kosmy i Damiana z 1842 r. w stylu
zachodniołemkowskim. Ikonostas z XVII-XVIII wieku. Obecnie jest filią
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Dla zwiedzających klucz posiada jeden
z mieszkańców wioski.


Cerkiew w Bartnem


Widok na cmentarz

Berest
Cerkiew greckokatolicka pw. świętych Kosmy i Damiana z 1842 r, w stylu
zachodniołemkowskim. Bogate wyposażenie cerkiewne z XVII-XX w. między innymi:
łaskami słynący obraz Opieki Najświętszej Marii Panny (Pokrownej) z 1621
przeniesiony z cerkwi w Izbach, - ikony z XVIII-XIX w. Obecnie jako kościół
rzymsko - katolicki.


Cerkiew w Bereście


Dzwonnica ???

Bielanka
Cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Bogurodzicy z 1773 r. Remontowana w 1913 r.
W 1947 r. pożar strawił część dachu. Restaurowana w latach 90 XX w. Od 1966 r.
cerkiew prawosławna. Odprawiane również nabożeństwa w obrządku greckokatolickim
i rzymskokatolickim. Orientowana. Trójdzielna, typu północno - zachodniego.
Polichromia figuralno - ornamentalna malowana na płótnie z 1913 r.


Bielanka widok cerkwi


Bielanka widok cerkwi


Część ikonostasu w Bielance


Część ikonostasu w Bielance

Chyrowa
Cerkiew greckokatolacka pw Matki Boskiej Opieki (Pokrow) z 1771 r.
Ikonostas wykonany po 1780 r. i uzupełniony w 2 połowie XIX wieku.
W ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Hodegetrii uznawany przez
wiernych za cudowny. Cerkiew do lat 80 stała w kompletnej ruinie mimo,
iż należała do kościoła rzymsko-katolickiego. Rozpoczęto rozbiórkę,
jednak staraniem środowisk turystycznych uniknięto i rozpoczęto
odrestaurowanie. Obecnie jest filią Klasztoru oo. Bernardynów w Dukli.


Cerkiew w Chyrowej


Cerkiew w Chyrowej

Daliowa
Cerkiew greckokatolicka pw św Paraskewy z 1936 r. Obecna cerkiew
stoi na miejscu starej świątyni która spłonęła w 1931 r. Po wysiedleniu
Łemków była wykorzystywana jako magazyn. Po zwróceniu właścicielom
została wyremontowana dzięki pomocy łemków którzy mieszkają w USA.
Obecnie nabożeństwa odbywają się sporadycznie.

Cerkiew w Daliowej

Hańczowa
Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy pochodzi z XIX w.
obecnie jako cerkiew prawosławna . We wnętrzu znajduje się kompletne wyposażenie
cerkiewne z XVIII-XIX w.; w tym ikonostas z XIX w. Jest to jedna z najlepiej
zachowanych cerkwi łemkowskich. Wieża ma pochyłe ściany i izbicę oraz malowane
tarcze zegarowe. Cerkiew otoczona jest zrekonstruowanym drewnianym ogrodzeniem,
w którym znajdują się bramki z 1811 i 1871 r.


Cerkiew w Hańczowej


Hańczowa, cerkiew

Komańcza
Cerkiew greckokatolicka pw Opieki Matki Boskiej (Pokrow) z 1802 r. stała
na miejscu spalonej w 1800 r. Znajdował się ikonostas z 1832 r. ze wsi
Wołosianka z rejonu Przełęczy Użockiej. W 1963 r. została przekazana przez
władze wyznawcom prawosławia, natomiast ludność greckokatolicka korzysta
gościnnie z kościoła rzymsko-katolickiego do chwili wybudowania nowej
cerkwi.Spłonęła 13.09.2006. Końcem sierpnia jeszcze tam byłem.


Cerkiew w Komańczy końcem sierpnia 2006


Cerkiew w Komańczy (już archiwum)


Tyle zostało po pożarze

Kotań
Cerkiew greckokatolicka pw śś Kosmy i Damiana z 1841 r. Wnętrze cerkwi
pozbawione jest wystroju który został przewieziony do muzeum w Łańcucie.
Natomiast dzwon i żyrandol przekazane do Desznicy. W latach 60 XX wieku,
została rozebrana po aby uzupełnić brakujące elemety i ponownie złożono.
Dokładna kopia cerkwi znajduje się w skansenie we Lwowie. Obok znajduje
się lapidarium z zebranych krzyży po okolicy a następnie odnowionych.
Obecnie jest filią kościoła rzymsko-katolickiego w Krempnej.


Cerkiew w Kotani


Lapidarium

Krempna
Cerkiew greckokatolicka pw śś Kosmy i Damiana z 1780 r. Ikonostas z 1835 r.
W latach 60 i 70 XX wieku cerkiew nie funkcjonowała ponieważ wyznanie
greckokatolickie według władzy nie istniało. Obecnie służy jako świątynia
rzymsko-katolicka.


Cerkiew w Krempnej

Królik Wołowski
Cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Króliku Wołoskim została
zbudowana w latach 1843-1845 w miejscu starszej, drewnianej świątyni.
W latach 1923 oraz 1930 została odnowiona. Po wojnie, po wysiedleniu
mieszkańców wsi, opuszczona, została zamieniona w magazyn PGR Szklary.
Jest to cerkiew kamienna, nakryta dwuspadowym dachem kalenicowym pokrytym
blachą, z trzema wieżyczkami osadzonymi na ośmiobocznych bębnach.
Wewnątrz zachowały się fragmenty posadzki.


Cerkiew w Króliku Wołowskim


Królik Wołowski wnętrze cerkwi


Cerkiew w Króliku Wołowskim

Krzywa
Cerkiew greckokatolicka pw. śś Kosmy i Damiana zbudowana w 1924-1926
Cerkiew orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana. Składa
się z dużej, kwadratowej nawy, zamkniętego ścianą prostą prezbiterium i
kruchty. Dachy wielopołaciowe. Obecnie jako kościół
rzymsko - katolicki.


Krzywa, cerkiew


Krzywa, cerkiew

Kwiatoń
Cerkiew filialna greckokatolicka pw. św. Paraskewii pochodzi z XVII w. Obecnie
jest to kościół rzymskokatolicki. Jest to jedna z najlepiej zachowanych świątyń
zachodnio łemkowskich, uważana za jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce.
Kompletne wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVIII-XIX w., a dekoracja malarska
ścian i stropów - z XVIII w. W cerkwi znajduje się ikonostas pędzla Michała
Bogdańskiego z 1904 r. i ołtarz z XIX w.


Kwiatoń, ikonostas


Kwiatoń, cerkiew


Kwiatoń, cerkiew

Łosie
Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP z 1810 roku, o konstrukcji zrębowej
w stylu północno-zachodnim, powiększona w 1928 roku Wewnątrz ołtarz główny,
ikonostas klasycystyczny z XVIII-XIX wieku, polichromia Mikołaja Golonki z 1935
roku. Obecnie kościół rzymskokatolicki jak i grekokatolików.


Łosie ikonostas


Łosie fragment polichromi


Łosie, cerkiew

STRONA GŁÓWNA