Cerkwie w Beskidzie Niskim (M-Z)


Męcina Wielka
Cerkiew greckokatolicka pw śś Kosmy i Damiana z 1809 r. Obecnie jako
świątynia rzymsko-katolicka. Bardzo ciekawe wnętrze oraz połączenie
ikonostasu z ołtarzem rzymsko-katolickim.


Cerkiew w Męcinie Wielkiej


Ikonostas i obecny ołtarz


Jedno z malowideł

Mochnaczka Niżna
Cerkiew greckokatolicka pw.św. Michała Archanioła z XVIII w. Wewnątrz
znajduje się ikonostas, który w górnej części ma charakter barokowy i
pochodzi z XVIII w. Od 1951 roku służy jako kościół rzymsko - katolicki.


Cerkiew w Mochnaczce


Ikonostas i obecny ołtarz


Mochnaczka, cerkiew

Muszynka
Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty z XVIII w. w stylu
zachodniołemkowskim. We wnętrzu XVIII-wieczny ikonostas z cennymi ikonami;
ołtarz z XVII w., obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII, ołtarz z
XVIII w. z rzeźbami Świętych Piotra i Pawła i ambona z XVIII w.
Obecnie służy jako kościół rzymsko - katolicki.


Muszynka, cerkiew

Olchowiec
Cerkiew pw Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z 1934 r. stoi na miejcu
wcześniejszej przeniesionej ze słowackiej Łemkowszczyzny. Po wysiedleniach
do 1953 r nie odprawiano nabożeństw. Gdy zaczęto odprawiać nabożeństwa w
obrządku wschodnim doszło do walki o cierkiew. Gdy ekipa mająca rozebrać cerkiew
w asyście milicji wkroczyła do wsi została powitana przez mieszkańców
z siekierami i widłami. Władza ludowa zamknęła cerkiew na kłodkę i oplombowała.
Oficjalnie otwarta dopiero w 1978 r , służy jako świątynia greckokatolicka
i rzymsko-katolicka. W cerkwi ciekawy ikonostas z 1989 r.


Cerkiew w Olchowcu


Kamienny most przed cerkwią

Polany
Cerkiew pw św Jana Złotoustego z 1914 r. wzorowana na cerkwiach staroruskich.
W czasie I woj. światowej nie ukończona budowla została uszkodzona.
Wyremontowana w międzywojniu lecz w czasie II woj. światowej znów została
zniszczona. w 1949 r. przekazana kościołowi rzymsko-katolickiemu. Do 1992 r.
trwał spór o prawo do cerkwi. Obecnie służy jako świątynia greckokatolicka
i rzymsko-katolicka.


Cerkiew w Polanach


Cerkiew w Polanach

Radoszyce
Cerkiew greckokatolicka pw św Dymitra z 1868 r. Oryginalny ikonostas jak
i ołtarzyk z okresu budowy cerkwi. Obok cerkwi parawanowa dzwonnica
nakryta charakterystycznymi makowicami. Jest możliwość wejścia schodami
do połowy wysokości dzwonnicy.


Cerkiew w Radoszycach


Cerkiew w Radoszycach

Ropica Górna
Cerkiew unicka pw św Michała Archanioła z 1813 r. zbudowana w stylu
zachodniołemkowskim. Ikonostas z XVII wieku. Obecnie służy jako
świątynia rzymsko-katolicka.


Cerkiew w Ropicy Górnej

Rzepedź
Cerkiew greckokatolicka pw św Mikołaja z 1824 r. w stylu wschodniołemkowskim.
Niekompletny ikonostas z XIX wieku, na ścianach polichromia z 1896 r.
Powyżej cerkwi cmentarz z zachowanymi krzyżami i pomnikiem St Niezabitowskiego
jednego z właścicieli Rzepedzi. Po wojnie cerkiew we władaniu katolików,
obecnie w rękach prawowitych właścicieli.


Cerkiew w Rzepedzi


Jedno z malowideł

Szczawne
Cerkiew greckokatolicka pw Zaśnięcia Matki Bożej z 1888 r. Ikonostas z XIX
wieku i polichromia z 1925 r. Brak światła, nabożeństwa odbywają się tylko
przy świecach. Obecnie używana jako cerkiew prawosławna.


Cerkiew w Szczawnym


Cerkiew w Szczawnym

Świątkowa Mała
Cerkiew greckokatolicka pw św Michała Archanioła z 1762 r. Niekompletny
ikonostas pochodzący z okolicznych nieistniejących wsi. Obecnie kościół
filialny parafii Desznica.


Cerkiew w Świątkowej Małej

Wołowiec
Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy pochodzi z XVIII w.
zbudowana w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego.
Obecnie prawosławna, msze sporadycznie odprawiane przez księdza z Bartnego.Wołowiec, cerkiew

Zawadka Rymanowska
Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy z 1855 roku na miejscu
poprzedniej świątyni prawdopodobnie z początku XVI wieku. Budowla
orientowana, o konstrukcji zrębowej, trójdzielna (nawa, prezbiterium
i babiniec), jednak w odróżnieniu od innych cerkwi wszystkie pomieszczenia
są jednej wysokości. Obecnie kościół filialny parafii w Trzcianie.


Zawadka Rymanowska, cerkiew


Zawadka Rymanowska, cerkiew


Zawadka Rymanowska, widok na banie

Wysowa Św Góra Jawor

Sanktuarium na górze Jawor

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.