Cerkwie w Beskidzie SądeckimŻegiestów
Cerkiew greckokatolicka pw Św. Michała Archanioła. Zbudowana w latach
1917 ? 25 na planie krzyża greckiego. Cerkiew konserwowana była w 1928 roku.
Jest to cerkiew murowana z kamienia i cegły z zewnątrz ciekawy wygląd.
Obecnie użytkowana jako kościół rzymsko - katolicki.


Cerkiew w ŻegiestowieOłtarz w cerkwi obecnie katolicki

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.