Cerkwie w Bieszczadach


Berehy Górne
W obrębie cmentarza pozostała jedynie podmurówka po cerkwi. Zachowało się
kilka krzyży i nagrobków pozostałe użyto przy budowie drogi w latach
1960-1962. W rogu cmentarza ślady umocnionego kamieniami być może stanowiska
obronnego UPA.


Cerkwisko i cmentarz w Berehach Górnych


Jedna z tablic

Caryńskie
Nieistniejąca cerkiew pw św Dymitra z 1775 r. w stylu bojkowskim, była
to jedna z najpięknieszych cerkwi w bieszczadach. Na cmentarzu ruiny
murowanej kaplicy z XIX wieku oraz kilka krzyży. Obecnie teren zarośnięty
zaroślami, jedynie miejsce widoczne dzięki postawionemu drewnianemu krzyżowi.


Ruiny kaplicy


Jeden z nagrobków

Chmiel
Cerkiew greckokatolicka pw św Mikołaja z 1906 r. W 1968 r. kręcono tutaj
sceny do filmu Pan Wołodyjowski, było pozwolenie ówczesnych władz na spalenie
cerkwi dla potrzeb filmu, jednak skuteczny protest konserwatorów uchronił
cerkiew. Obecnie służy jako światynia rzymsko-katolicka.


Cerkiew w Chmielu


Nagrobki przy cerkwi

Smolnik nad Osławą
Cerkiew greckokatolicka pw św Mikołaja z 1806 r. Współczesny ikonostas z
ikonami z XVIII-XIX wieku i cztery ołtarze boczne. Sam fakt że jest murowana
świadczy o zamożności mieszkańców w tamtym czasie. Od 1969 r. służy jako
świątynia rzymsko-katolicka jak również służy grekokatolikom.


Cerkiew w Smolniku


Wnętrze cerkwi

Smolnik nad Sanem
Cerkiew greckokatolicka pw św Michała Archanioła z 1791 r. w stylu bojkowskim.
Wewnątrz zachowała się polichromia z XVIII wieku oraz obraz Wniebowzięcia
Matki Boskiej. Od 1973 r. słuzy jako świątynia rzymsko-katolicka.

Cerkiew w Smolniku


Cerkiew w Smolniku

Turzańsk
Cerkiew parafialna pw św Michała Archanioła z 1803 r. typu wschodniołemkowskiego.
kompletny ikonostas z 1895 r. i dwa ołtarze boczne z XIX wieku. Przy cerkwi
drewniana dzwonnica, najwyższa w polskich Karpatach. Obecnie służy jako
świątynia prawosławna.


Cerkiew w Turzańsku


Dzwonnica

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.