Cerkwie na Pogórzach


Gwoździanka
Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętych Kosmy i Damiana z końca XVIII wieku.
Obecnie kościół rzymskokatolicki. Remontowana w latach 20 XX w., 1971 r.
i 90 XX w. Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej. Orientowana konstrukcji
zrębowej, bryła trójdzielna.


Cerkiew w Gwoździance


Cerkiew w Gwoździance

Hoszów
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja, budowę rozpoczęto tuż przed
wybuchem wojny, a ukończono w 1948 r.wzorowana na cerkwiach huculskich.
Jeden z najczęstszych motywów bieszczadzkich widokówek. Według podania w tym
bardzo malowniczym i widokowym miejscu istniał kiedyś zamek.
Obecnie służy jako światynia rzymsko-katolicka.


Cerkiew w Hoszowie


Współczesne katolickie wnętrze cerkwi

Hoszowczyk
Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Matki Bożej w Hoszowczyku z 1926 r.
Po 1951 r. wykorzystywana była jako magazyn. Dopiero w 1970 r. rozpoczęto
adaptacja na kościół rzymsko-katolicki. Przy świątyni od 1926 r. funkcjonował
cmentarz. Jednak od 1951 r. jest opuszczony. Obecnie służy jako światynia
rzymsko-katolicka.


Cerkiew w Hoszowczyku


Cerkiew w Hoszowczyku

Krasna
Cerkiew greckokatolicka pw.Św.Michała Archanioła z 1912 r.,murowana,
krzyżowo-kopułowa.Od 1947 r. kościół rzymskokatolicki pw.Niepokalanego Serca NMP.
Cały wystrój wnętrza zostały zabrane przez wysiedloną w lipcu 1945 roku ludność.
Obszar zamieszkiwany przez tzw. zamieszańców.


Cerkiew w Krasnej


Cerkiew w Krasnej

Kuźmina
Cerkiew greckokatolicka p.w. św Dymitra z 1814 r. Budynek dwudzielny,
nakryty jednokalenicowym dachem, z sygnaturką nad nawą. Od frontu do
cerkwi przylega wieża wysokości cerkwi, nakryta dachem brogowym.
Wyposażenie cerkwi uległo zniszczeniu lub rozkradzeniu.
Obecnie jako światynia rzymsko-katolicka. Już w 1938 próbowano siłą
zabrać cerkiew i przeznaczyć na kościół.


Cerkiew w Kuźminie


Wnętrze cerkwi

Rakowa
Cerkiew greckokatolicka p.w. św Mikołaja z 1850r. Budowla orientowana, zrębowa
wieżą słupowa. Położona na zarośniętym wzgórzu. Obok ciekawa dzwonnica.
Obecnie jako świątynia rzymsko-katolicka.


Cerkiew w Rakowej


Dzwon z datą 1715r

Równia
Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki MB wybudowana w 1 poł. XVIII w. zachowuje
tradycyjny trójdzielny układ z największą, ośmioboczną nawą nakrytą kopułą.
Cerkiewne kopuły zdobią również dachy babińca i prezbiterium. Okalają ją
charakterystyczne wysunięte soboty. Wewnątrz wystrój katolicki, m.in. obraz
MB Dobrej Opieki. Na cmentarzu przycerkiewnym zachowało się kilka nagrobków.
Obecnie służy jako światynia rzymsko-katolicka.


Równia, cerkiew


Równia, cerkiew

Węglówka
Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przeczystej Bogarodzicy z 1898r, użytkowana przez
zamieszańców, obecnie kościół rzymsko-katolicki.
Serdeczne podziękowania dla p. Stanisława za pomoc w znalezieniu danych.


Węglówka, cerkiew


Węglówka, cerkiew i dąb Poganin (ok 650lat)

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.