opis trasy


Pocz±tek w KuĽnicach, przynajmniej nie ma ludzi


Zaczyna w kierunku Boczania


Niestety dzi¶ widoków nie będzie, jedynie tak jak tu na Kalatówki


Tylko magła


Zimowa sceneria


Skupniów Upłaz tu s± najpiękniejsze widoki ale nie dzi¶


Hala G±sienicowa


Niezłe mleko


Hala G±sienicowa


Przy Schronisku Murowaniec


W kierunku Czarnego Stawu G±sienicowego


Czarny Staw G±sienicowy


Czarny Staw G±sienicowy


Czarny Staw G±sienicowy


Ruszamy pod Karb


I tu dzi¶ kończymy nasz± zabawę


Jest trochę nawianego ¶niegu


Jazda w dół


Trening przed jutrzejszym dniem


W kierunku Doliny Jaworzynka


Zagubiona na szlaku róża dzi¶ 14.02


Marek w swoim domku

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia s± nasz± własno¶ci±, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.