Kościoły w Beskidzie Niskim i Pogórzach


Bieździedza
Kościół murowany gotycki kościół z XV w. z wolno stojącą dzwonnicą oraz
kaplicą pw. Zwiastowania NMP z 1615 roku, na cmentarzu kaplica Zborowskiego
z pierwszej połowy XIX w. W Bieździedzy znajdują się "legendarne dwa miecze",
które zostały wbite w koronę 700 - letniego dęba rosnącego przy kościole.
Legenda głosi ,że dwa miecze zostały wbite przez rycerzy Jana III Sobieskiego,
powracających po zwycięstwie nad Turkami spod Wiednia.


Bieździedza, wnętrze kościoła


Kościół w Bieździedzy


Kaplica cmentarna

Blizne
Kościół parafialny pw Wszystkich Świętych z połowy XV wieku. Najcenniejszym
zabytkiem kościoła jest polichromia malowana kilka stuleci między XVI
a XVIII wiekiem. Przedstawia tzw. Księgę Ubogich inaczej mówiąc obrazkowy
przekaz dla niewykształconych. Kościół znajduje się na Liście Dziedzictwa
Kultury UNESCO od 2003 r.


Kościół przed zakończeniem remontu


"Jezusowe smutki"

Cieklin
Kościół pw Św Michała Archanioła został poświęcony 14 października 1904 r.
przez ks. biskupa przemyskiego św. Józefa Sebastiana Pelczara.


Kościół w Cieklinie

Gogołów
Kościół p.w. Św. Katarzyny, wzniesiony w 1672. Jednonawowy kościół z
węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, wieżą zachodnią i dwoma
niższymi dobudówkami - zakrystią i kruchtą południową nakrywa stromy, kryty
gontem dach. Wewnątrz świątyni podziwiać można XVII wieczny, barokowy
ołtarz główny.Świątynie otacza mur wzniesiony w XIX w.


Kościół w Gogołowie


Kościół w Gogołowie


Kościół w Gogołowie

Haczów
Kościół pw Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła Wzniesiony
z końca XIV wieku. Jest to największy drewniany kościół konstrukcji
zrębowej w Europie, należy także do najstarszych tego typu budowli.
Posiada bardzo cenną polichromię ze scenami Męki Pańskiej, zabójstwem
Świętego Stanisława, Koronacji MB i wizerunkiem Świętego Michała
Archanioła. W 2003 r. wpisany na Światową Listę Dziedzictwa
Kulturalnego UNESCO.


Kościół w Haczowie


Wnętrze kościoła

Rogi
Kościół zbudowano w latach 1600 – 1603 na miejscu starego. O wysokiej wartości architektonicznej kościoła decyduje bardzo bogate i jednorodne stylistycznie wyposażenie wnętrza, utrzymane w duchu późnego baroku. W 1691 istniała przy kościele szkoła. Na początku XVIII wieku postawiono murowana zakrystię, która istnieje do dziś. W 1888 roku zdemontowano starą wieżę i postawiono obecną – wysoką na 23 metry. W czasie I wojny światowej okupant zarekwirował stare dzwony. Największy rozbito już na wieży. W 1931 w kościele wykonana została nowa polichromia, a w 1934 uroczyście zawieszono nowe dzwony. Największy, ważący 617 kg, dzwon o imieniu Stanisław ufundował rząd Drugiej Rzeczypospolitej. Po wybuch II wojny światowej dzwony zdjęto i zakopano w ziemi. Po zakończeniu wojny dzwony odkopano i powieszono w wieży.
Rogi kościół od strony cmentarza

Sękowa
Kościół pw Świętych Filipa i Jakuba z ok. 1520 r. Zachowany został
pierwotny charakter konstrukcji i układu przestrzennego. Kościół wzniesiony
z modrzewiowych, ręcznie ociosanych bierwion. Świątynię obiegają szerokie
podcienia - soboty. Nawę, prezbiterium i zakrystię pokrywa wspólny dach,
bardzo stromy, pokryty gontami. Od 2003 r wpisany na Światową Listę
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.


Sękowa, kościół


Sękowa, kościół

Tylicz
Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, z 1612 roku zarejestrowany
jako zabytek pierwszej klasy. W głównym ołtarzu cenny, szesnastowieczny
obraz Matki Bożej Tylickiej, słynący wieloma łaskami. Renesansowe lub
wczesnobarokowe obrazy: św. Mikołaja, św. Marii Magdaleny, św. Jana Kantego,
Przemienienia Pańskiego, Śmierci św. Józefa, św. Anny Samotrzeć, Oblicza
Pańskiego oraz św. Barbary. Drewniana chrzcielnica z XVI w.


Tylicz, ołtarz główny


Tylicz, ołtarz boczny


Kościół w Tyliczu

Zagórz
Kościół pw Wniebowzięcia NMP z połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym
znajduje się późno gotycki obraz Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Ołtarze boczne wykonane na początku XX wieku nawiązują stylem do
ołtarza głównego. Najstarsza jest ambona, która powstała przed 1700 r.

Kościół w Zagórzu


Wnętrze kościoła

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.