Kościoły w innych rejonach


Binarowa
Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła z ok. 1500 roku jednonawowy,
konstrukcji zrębowej z drewna jodłowego, z wieżą od zachodu z 1596 roku
konstrukcji słupowo-ramowej (najstarsza znana drewniana wieża przykościelna),
w latach 1602-1608 świątynie wzbogacono o wieżyczkę na sygnaturkę. Znajdują się
w nim wyjątkowo cenne malowidła z XVI-XVII w. oraz gotyckie rzeźby z XIV wieku
m.in. pozostałość ołtarza Czterech Świętych Dziewic. W latach 1641-1650
świątynię gruntownie przekształcono: powstała kaplica pw. Aniołów Stróżów,
przebudowano chór, powiększono otwory okienne, wykonano nową polichromię.
Wnętrze świątyni nakryte jest stropami płaskimi. W nawie, kaplicy i zakrystii
znajdują się nadwieszone nad tymi pomieszczeniami chóry muzyczne.
Kościół znajduje się na Liście Dziedzictwa Kultury UNESCO od 2004 r.


Binarowa widok na kościół


Binarowa widok na kościół


Binarowa widok na kościół

Dębno
Kośćiół p.w. św. Michała Archanioła z II połowy XV w na miejscu starszej
świątyni. Z tego okresu pochodzą nawa i prezbiterium. Jest to świątynia
orientowana o konstrukcji zrębowej. Około 1500 r. wnętrze ozdobiono zachowaną
do dziś polichromią patronową. Niewątpliwie jest to najlepiej zachowana tego
rodzaju polichromia w Polsce. Jest wykonana w 31 kolorach i zawiera aż 77
motywów. Najczęstsze to ornamenty roślinne i geometryczne. Występują także
wątki figuralne i zwierzęta, wśród nich głównie jelenie. Kościół znajduje
się na Liście Dziedzictwa Kultury UNESCO od 2003 r.


Dębno widok na kościół


Dębno wnętrze kościoła

Gromnik
kościół p.w. św. Marcina bpa. Obecny kościół wzniesiony został w 1. poł. XVI w.,
z tego okresu pochodzi prezbiterium, wschodnie partie ścian nawy, i być może
zakrystia. W 1. poł. XVIII w. kościół został gruntownie przekształcony i
powiększony poprzez wzniesienie wieży i Ogrojca. Drewniany, konstrukcji zrębowej,
szalowany z wieżą o konstrukcji słupowej, pobitą gontem. Jednonawowy z
prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia.
Nawa ze ściętymi zachodnimi narożami. Wieża u podstawy czworoboczna,
przechodząca w ośmioboczną, nakryta hełmem barokowym, baniastym z latarnią.
Dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy, pobity blachą, z barokową wieżyczką na
sygnaturkę, baniastą z latarnią. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi,
pozornymi z dekoracyjnymi żebrami, w nawie odcinki boczne pozornego sklepienia
oddzielne, wsparte na słupach. Tęcza z wygiętą belką podtrzymywaną przez kręcone
kolumny, o kapitelach z archaizujących masek, na belce krucyfiks gotycki z XV w.
Polichromia figuralna z końca XIX w.


Kościół w Gromniku


Kościół w Gromniku

Jasień
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pannyz 2 ćw.
XVIII w. z dzwonnicą kościelną i z barokowym wystrojem wnętrza, a także
cenną ikoną Matki Bożej z Rudek (kopia, skradziona w 1992r)z I poł. XVI w.
dziś sanktuarium Matki Bożej. Cenną pamiątką z Rudek są ornaty tkane
złotem i srebrem przez królową Marysieńkę Sobieską oraz złoty kielich
z 4 herbami po jego bokach.


Kościół i dzwonnica w Jasieniu


Jasień, ołtarz w kościele

Trzcinica
Kościół p.w. św Doroty Nie jest znana dokładna data powstania; przyjmuje się, że pochodzi z końca XV
wieku (konsekrowana w 1551). Kościół wybudowany w tradycji gotyckiej,
wzniesiony z bierwion jodłowych, spoczywających na dębowej podwalinie.
Wnętrze oświetlone jest zgodnie z gotycką tradycją tylko oknami od strony
południowej i wschodniej. Pierwotnie kościół posiadał dwa wejścia,
od zachodu i południa.Dwuskrzydłowe drzwi z XV wieku w portalu zachodnim
zachowały do dzisiaj gotyckie kowalskie okucia o motywach rombowo-liściastych.
Wewnątrz kościoła zachowała się cenna polichromia: renesansowa z XVI
i manierystyczna z XVII wieku.


Trzcinica kościół


Trzcinica kościół

Ochotnica Dolna
Kościół parafialny p.w. Znalezienia św. Krzyża z 1816 i dwukrotnie
przebudowywany. Cenne wyposażenie świątyni, którą otacza wartościowy
starodrzew lipowy, pochodziło ze skasowanego klasztoru i kościoła
franciszkanów w Nowym Sączu. W głównym, barokowym ołtarzu z XVII w.
widnieje rzeźbiony krucyfiks, a w ołtarzu bocznym - obraz św.
Franciszka. Strop i ściany kościoła pokrywa figuralna
polichromia.


Kościół w Ochotnicy Dolnej


Wnętrze kościoła

Lipnica Murowana
Kościół pw. św. Leonarda z XV wieku. Jednak według miejscowej tradycji
pochodzi jest dużo starszy, stoi na miejscu dawnej pogańskiej gontyny.
Zachował się do dziś w stanie prawie niezmienionym i
należy do najcenniejszych drewnianych kościołów gotyckich Polski.
Powódź w 1997 r. niestety uszkodziła dolną część kościoła a poziom
wody jaki był widać na ścianach świątyni. Kościół znajduje się na Liście
Dziedzictwa Kultury UNESCO od 2003 r.


Kościół w Lipnicy Murowanej


Fragment polichromii

Rzepiennik Biskupi
Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - Wybudowany w XVI w. Kościół jest jednonawowy,
konstrukcji zrębowej, w większym stopniu kryty gontami, wieża-niska z
podwieszoną izbicą konstrukcji słupowo-ramowej, nakryta hełmem. Wewnatrz
świątynia nakryta jest stropami płaskimi, pod chórem znajdują się deski ze
śladami polichromii (najprawdopodobniej pozostałości pierwotnego stropu)
Wyposażenie kościoła głównie siedemnastowieczne chociaż znajdują się tam
również starsze obiekty. Na uwagę zasługują: późnorenesansowe oraz późnobarokowe
ołtarze, gotycko-renesansowy tryptyk z około XVI w. oraz krucyfiks ludowy z XVII w.


Kościół w Rzepienniku


Kościół w Rzepienniku

Zawada k/Tarnowa
Kościół p.w. św. Marcina Biskupa.Zbudowany w XV wieku; kilkakrotnie
przekształcany. Wieża nadbudowana prawdopodobnie w 1 połowie
XVII wieku. Sobótki dodane prawdopodobnie w XVIII lub XIX wieku. Ostatnio
odnowiony w 1900 oraz 1968 r. W tym czasie wzmocniono konstrukcję,
wyremontowano wieżę, sobótki oraz pobito ściany i wieżę gontem.Jest to
drewniany gotycki kościół konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej.
Jednonawowy, z węższym prezbiterium przy którym usytuowana jest zakrystia.
W tęczy belka o profilowaniu gotyckim. Na ścianach zrębu liczne
wyryte inskrypcje i podpisy z XVIII i XIX wieku.


Kościół w Zawadzie


Kościół w Zawadzie

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.