Miejscowości w Beskidzie Niskim

Banica
Nieistniejąca wieś łemkowska wzmiankowana w 1629 r. Obecnie można znaleść
ruiny czasowni, cm z I woj św, i piękne widoki w kierunku Jasionki.
Jedyny budynek to prywatne schronisko "Gościniec", chociaż jesienią 2007
daje się zauważyć dwa nowo powstające zabudowania. Przy drodze do
Jasionki pomnik lotników w miejscu gdzie 16.08.1944 rozbił się Halifax
niosący pomoc dla Warszawy.


Banica, ruiny czasowni


Banica, widok w kierunku Jasionki


Banica, pomnik lotników

Chyrowa
Wieś łemkowska w dolinie potoka Iwielka, wzmiankowana już w 1366 r.
We wsi cerkiew greckokatolicka pw matki Boskiej Opieki (Pokrow)z 1771 r.
obecnie jako kościół rzymsko-katolicki. Przy cerkwi obelisk upamiętniający
pobyt Karola Wojtyły z młodzieżą na rajdzie.


Widok w kierunku cerkwi z drogi

Czarne
Wieś łemkowska wzmiankowana w 1569 r. obecnie osada. W latach 20 XX w
wieś przeszła na prawosławie, mieszkał jedynie jeden grekokatolik, ksiądz
opiekujący się sąsiednimi wsiami. Obecnie można zobaczyć cm z I woj św,
cmentarz wiejski, podmurówkę po cerkwi i parę chat a właściwie ruin.
Z drogi cudowny widok na Jasionkę.


Czarne, widok na dolinę


Czarne, cmentarz wiejski

Czertyżne
Nieistniejąca wieś, wysiedlona podczas akcji "Wisła". Dziś można znaleść
ślady ruin zarośnięte po zabudowaniach,jedną przydrożną kapliczkę,
krzyż przy drzewie po jednym cmentarzu, natomiast drugi jest wyczyszczony
prawdopodobnie przez rodzinę która ma tu swoich potomków. Warto tu
wstąpić od Izb ponad kilometr wspaniałym lasem jodłowym wzdłuż potoka


Widok na nieistniejącą wieś w tle ruiny zabudowań


Kapliczka w tle ruiny zabudowań


Cmentarz w Czertyżnem

Długie
Nieistniejąca wieś łemkowska w dorzeczu górnej Wisłoki, wzmiankowana w 1541 r
Dziś można znaleść jedynie odnowiony cm z I woj św, cmentarz wiejski,
kilka krzyży i działające retorty. Wieś cała wysiedlona , w latach 20 XX w
wieś przeszła na prawosławie. Przepiękna dolina ze stromymi zboczami
kiedyś pastwiska.


Długie, widok od cmentarza w kierunku wsi


Długie, widok na cmentarz wiejski

Izby
Wieś położona u podnóża Lackowej. Na wzgórzu Baszta pozostałości
umocnienia ziemnego zbudowanego przez konfederatów.Niestety zniszczone
w latach 80 XX wieku przez Ośrodek Hodowli Zarodowej. Z okalających wieś
pastwisk wspaniałe widoki.


Widok na pastwiska


Widok na Banicę

Jasiel
Niewielka wieś łemkowska u żródeł Jasiołki, oznacza w języku Łemków
"czystą wodę". Wieś wysiedlona po 1945 r. jednak tragiczne wydarzenia
tamtych czasów przypominają nam pomniki jakie zostały postawione. Idąc
od Woli Niżnej najpierw znajduje się cerkwisko oraz to co pozostało po
cmentarzu oraz groby żołnierzy Armii Czerwonej. Poniżej na Jasiołce
zrobione przez bobry olbrzymie rozlewisko, godne dłuższego zatrzymania.
Idąc dalej w kierunku granicy znajduje się pomnik Kurierów AK postawiony
w 1981 r. Następnie jest pole namiotowe pięknie ulokowane nad Jasiołką.
Przy polu namiotowym stoi pomnik żołnierzy WOP zatrzymanych przez sotnie
UPA i rozstrzelanych.

Widok na ruiny strażnicy


Widok na Jasiel ze wzgórz


Pozostałości po cerkwi

Krempna
Duża wieś w dolinie Wisłoki, datowana na 1507r. Była słynnym ośrodkiem
kamieniarskim, pozostałości pracy kamieniarzy można oglądać do dziś
w opuszczonuch wioskach górnej Wisłoki. We wsi cerkiew greckokatolicka
pw. śś. Kosmy i Damiana z 1780r, obecnie kościół rzymsko-katolicki.
Za wsią na wzgórzu Łokieć odnowiony cm nr. 6 z I woj. światowej.
Poniżej w kierunku wsi budynek Magurskiego Parku Narodowego.


Widok z okolic cmentarza nr 6

Radocyna
Nieistniejąca wieś łemkowska u źródeł Wisłoki. Pierwsza wzmianka pochodzi
z 1604 r. W latach 30 XXw wieś pzeszłą na prawosławie, po wojnie całkowicie
wysiedlona. Dziś można jedynie zobaczyć cm z I woj św, resztki cerkwiska,
walący się budynek szkoły, jedyna atrakcja to hotel leśny, ciekawostką jest
też jeziorko osuwiskowe.


Radocyna, łąki w górnej części wsi


Radocyna, cmentarz wiejski

Wołowiec
Wieś łemkowska w dolinie potoków Zawoja i Mareszka, wzmiankowana przed
1581 r. Po wojnie ludność wysiedlona, pozostałą tylko jedna rodzina mająca
obywatelstwo USA. Po 1956 r kilka rodzin wróciło. Obecnie mieszka ponad
40 osób. We wsi znajduje się cerkiew grekokatolicka z XVIII w. obecnie
msze sporadzycznie zwłaszcza prawosławne. W Wołowcu mieszka pisarz
Andrzej Stasiuk.


Wołowiec, jedno z zabudowań


Wołowiec, kiedyś tu stały domy

Zdynia
Wieś łemkowska w dolinie potoka o tej samej nazwie, wzmiankowana w 1437 r.
We wsi cerkiew pw Opieki Bogarodzicy (Pokrow) z 1795 r/1912 r, obecnie
prawosławna. Na cmentarzu grób o. Maksyma Sandowycza zm. 1914
propagatora prawosławia, który został rozstrzelany przez Austriaków.
Jest świętym cerkwi prawosławnej.


Widok z pastwisk nad wsią

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.