Miejscowości w Bieszczadach

Beniowa
Beniowa została zasiedlona między rokiem 1549 a 1565. W czasie wysiedleń
spłonęła połowa wsi. Reszta wraz z cerkwią została spalona wiosną 1947.
Beniowa została podzielona na część ukraińską i polską. Po stronie
ukraińskiej znajduje się kilka domostw i stacja kolejowa. W latach 80-ych
teren wsi po polskiej stronie został zrekultywowany za pomocą materiałów
wybuchowych.

Widok na Beniową


Beniowa, krzyż z cerkwi

Krywe
Wieś w dolinie Sanu, wzmiankowana w 1502 r. Po 1945 r. całkowicie wysiedlona
i zniszczona. Obecnie zamieszkuje ją jedna rodzina. We wsi ruiny cerkwi
murowanej z 1842 r. oraz w pobliżu Sanu ruiny dawnego dworu.


Widok na Krywe

Sianki
Nieistniejąca wieś w dolinie górnego Sanu, wzmiankowana przed 1580 r.
Sianki jako wieś letniskowa swój największy rozkwit przeżyła w połowie lat
30-tych XX wieku. Znajdowało się w Siankach 10 domów letniskowych,
6 pensjonatów, kwatery prywatne, przepiękne luksusowe schronisko Przemyskiego
Towarzystwa Narciarskiego oraz dwa inne schroniska.
Po zakończeniu II wojny światowej granica znów przecięła Sianki. Zabudowania
wsi po polskiej stronie zostały prawie całkowicie spalone została cerkiew
ale i ona uległa spaleniu rok później. Obecnie po stronie ukraińskiej mieszka około 50 rodzin.

Urok łąk w Siankach


Pozostałości po cmentarzu w Siankach

Tworylne
Nieistniejąca wieś w dolinie Sanu, wzmiankowana przed 1456 r. Można odnaleść
jeszcze wiele śladów po dawnej zabudowie, między innymi: filary stodoły
dworskiej, fundamenty dworu, ślady stajni dworskiej, podmurówka po
drewnianej cerkwi z 1876 r, ruiny dzwonnicy, dwa cmentarze. Najbardziej
widoczna jest aleja dworska, mimo zaniedbania okazale się prezentują
wysadzone wiązy, jesiony czy lipy. Atrakcją jest też żeremie bobrów
które znalazły sobie tu wspaniałe miejsce (foto w relacji).


Ruiny zabudowań


Ruiny zabudowań

Zatwarnica
Osada leśna przy ujściu potoku Głeboki do Sanu, wzmiankowana przed 1580 r.
Po 1945 całkowicie wysiedlona, latem 1946 r. spalona przez kompanię
UPA "Bira". Ciekawe wejście ze wsi na Połoninę Wetlińską oraz doście
do wodospadu Szepit na potoku Hylaty. We wsi pomnik poległych milicjantów.


Widok na Zatwarnicę

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.