opis trasy


Pomnik załogi Halifax w Banicy


Tablica informacyjna


Cerkiew w Krzywej


Cmentarz w Krzywej


Cerkiew w Krzywej


Jasionka


Rozpoczynamy ponad 25 km przygodę w po nieistniejących wsiach


Pastwiska w Jasionce


Jeden z wielu krzyży w Jasionce


Nad Jasionką


Pogoda wybitnie dopisuje


Trochę przeszkód w drodze do Lipnej


Odnowina kapliczka w Lipnej


Symboliczne Drzwi do nieistniejącej wsi Lipna


Cerkwisko w Lipnej


Cmentarz w Lipnej


Cmentarz w Lipnej


Kapliczka w dolnej części Lipnej


Nad Konieczną, widoczny były budynek SG nad nim Beskidek z Cmentarzem z I WŚ, a góruje nad nim Jaworzyna Konieczniańska


Cmentarz na Beskidku (zoom)


Cerkiew w Koniecznej (zoom)


Widok z pasa granicznego w kierunku Słowacji i Smilniański Wierch


Magura Stebnicka


Czas na fotki


Trudne życie drzew


No to dźwigamy


Zawilce na Przełęczy pod Zajęczym Wierchem


Przełęcz pod Zajęczym Wierchem


Mapa szlaków


Kaczeńce nad Wisłoką która tu ma około 40 cm szerokości


Ruszamy w dół do Radocyny


Dolina Radocyny


Tak się przechodzi Wisłokę, ale narazie


Bobry działają, rozlewiska


Niczym na Mazurach


Jedno w wielu rozlewisk


Maciek sam na sam z pięknem natury w Radocynie


Aż nie chce się odchodzić


Kaczeńcowo


no to się pstykamy z Marcelem


Tama bobrowa i drzewo które niestety obumarło


Spacerem


Nieco większa Wisłoka


Cmentarz w Radocynie


Cmentarz z I WŚ w Radocynie


Tak kiedyś tu było


Cerkwisko w Radocynie


Rozliwisko obok byłej szkoły


Budynek szkoły w Radocynie


Radocyna 1 Ośrodek Wypoczynkowy, od niedawna tu stoi


Rzeźbienie wodą i wodospady


Następne tamy na Wisłoce


Symboliczne Drzwi do nieistniejącej wsi Radocyna


Padalec już się wygrzewa


Pozostałości po budynku


Święta Rodzina w okolicy Ośrodka Nadleśnictwa


Pomnik Michała Kobaka


Cmentarz w Długiem


Owce już się pasą


Kapliczka w Czarnem


No to się zaczyna zabawa z przechodzeniem


Wzdłuż Wisłoki


Udają bociana


Chatka w Nieznajowej


I znów mokro w butach


Andrzej na boso


Nieznajowa


Symboliczne Drzwi do nieistniejącej wsi Nieznajowa


Święta Rodzina w Nieznajowej


Łąka kaczeńcy


Ostatnie dziś rozlewisko tu na pograniczu Nieznajowej i Rozstajnego


Bobry nie próżnują


Bobry nie próżnują


Cerkiew w Polanach

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.