Regulamin Wolnej Grupy Miłośników Gór
"Monterek 58"


Regulamin "Monterek 58"

Celem wyjazdów jest poznanie przyrody, geografii, gospodarkii historii zwiedzanego
regionu oraz czynny wypoczynek. Pamiętajmy, że każdy dzień wycieczki składa się
z wielu drobnych spraw dotyczących każdego z nas. Udana, przyjemna, bezpieczna
i owocna wycieczka powinna być naszą wspólną troską, toteż będziemy stosować się
do poniższych wymogów:
Obowiązki organizatora.
1. Każda wycieczka i impreza krajoznawczo-turystyczna powinna być należycie
przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami (cel wycieczki, trasa,
harmonogram oraz zasady bezpieczeństwa).
a- opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wyjazdu
b- sprawowanie nadzoru nad realizacją programu wycieczki,
c- zapoznanie uczestników i "zamykających" z zasadami bezpieczeństwa oraz
zapewnienie warunków do ich spełnienia przez wszystkich uczestników od chwili
rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.
d- dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy zaopatrzeni byli w niezbędny
ekwipunek; zapewnienie apteczki pierwszej pomocy, ubezpieczenie NW
e- dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę
f- organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów
(dotyczy wyjazdów wielodniowych)
Obowiązki uczestników.
2. W czasie trwania wyprawy wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom
prowadzącego. Poruszamy się według ustalonego porządku: prowadzący lub
wyznaczony na dany odcinek idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, on dyktuje
tempo marszu, uczestnicy idą "gęsiego" w odstępach 1,5 do 2 metrów lub gdy teren
na to pozwala, w luźnym szyku po kilka osób obok siebie, grupę zamyka "zamykających".
Za nim nie należy pozostawać, grupa nie powinna rozciągać się na długiejprzestrzeni.
3. Na zboczach stromych, oślizgłych najsprawniejsi w "grupie" znajdują się na
początku i na końcu grupy, pomagając mniej sprawnym.
4. Przy długich i stromych podejściach idziemy wolno lecz równomiernie, rzadko
odpoczywając.
5. Przy podchodzeniu pod górę nie należy rozmawiać, utrudnia to rytmiczne
oddychanie i dodatkowo męczy.
6. Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać
uwagę na każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół.
7. W sytuacjach trudnych nie wzniecamy paniki, rygorystycznie podporządkowujemy się
poleceniom prowadzącego wycieczkę:
mgła - w razie zgubienia szlaku turystycznego cofamy się całą grupą do ostatniego
znaku.
burza - cała grupą schodzimy poniżej grani i przeczekujemy burzę (pozbywamy się
metalowych przedmiotów, okrywamy się pelerynami i w pozycji kucznej przeczekujemy burzę)
załamanie pogody (silne ochłodzenie, grad, opady śniegu z deszczem) schodzimy całą
grupą do najbliższego schroniska lub osiedla albo docieramy do planowanego celu
najbliższą, najłatwiejszą drogą,
lęk przestrzeni - pomagają oddelegowani doświadczeni uczestnicy w pokonaniu
niebezpiecznego odcinka - nie dopuszczamy do paniki.
8. W razie wypadku osobą udającym się po pomoc dokładnie określamy miejsce
wypadku i rodzaj obrażenia. Wzywamy GOPR. Nigdy nie wolno zostawić rannego
samotnie, nawet gdy znajdujemy się w łatwym terenie górskim. Udzieliwszy
poszkodowanemu pierwszej pomocy oczekujemy spokojnie ratowników GOPR-u.
9. Każdy uczestnik bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie i zachowanie
10. W przypadku rezygnacji na trzy dni od wyjazdu opłata 50 % na pokrycie kosztów
11. Na wycieczce przestrzegamy "KARTĘ TURYSTY"

KARTA TURYSTY

1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać
kraj ojczysty.
2. Przyroda i dorobek kultury są własnością nas wszystkich i Ty jesteś za nie
odpowiedzialny.
3. Turysta - Twój przyjaciel; służ mu radą i pomocą!
4. Zwiedź to, o czym czytałeś, przeczytaj o tym, co masz zwiedzić!
5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj!
6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać!
7. Ogień i szkło - źródłem niebezpieczeństw. Uważaj!
8. Alkohol - wrogiem turystyki, unikaj go na wycieczce!
9. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym!
10. Turysta - wszędzie gościem; pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie!
11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych!
12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się!

STRONA GŁÓWNA


Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.