foto relacja

O 7.00 rano w grupie 60 osobowej wyruszamy na czterodniową
wycieczkę górską. Tym razem udajemy się w Pieniny i Gorce z bazą
wypadową w Ochotnicy Dolnej. Pierwszym naszym przystankiem są
Ciężkowice i Rezerwat Skamieniałe Miasto.

Skamieniałe Miasto 13.07.2006
Trasa: szlak w Skamieniałym Mieście
Liczebność grupy: 60 osób {wyjazd wycieczkowy pracowników}
Rezerwat rozciąga się od dna doliny Białej po szczyt wzgórza Skała
(367 m n.p.m.). Wśród mieszanego lasu - (dęby i sosny) rozrzucona
jest grupa skałek dużych rozmiarów, zbudowanych z gruboziarnistego
piaskowca ciężkowickiego, fantazyjnie ukształtowanych wskutek
procesów erozji. Jest to tzw. skalne miasto. Są wśród nich ambony,
maczugi i grzyby skalne. Nadane nazwy odpowiadają ich kształtom,
np. "Maczuga", "Piramida, "Baszta", "Borsuk", "Grunwald" (z
niewielką jaskinią szczelinową i tablicą pamiątkową wmurowaną w
pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem), "Ratusz" i "Czarownica".
Nazwa rezerwatu pochodzi od podania ludowego, według którego
owe skały są pozostałością miasta skamieniałego z powodu złamania
prawa gościnności lub, w innej wersji, z powodu rozwiązłości jego
mieszkańców. Pogodę mamy wspaniałą, więc całą grupą ruszamy na
trasę. Wszyscy są zachwyceni kształtem skał, padają porównania do
naszych "Prządek" jednak tutaj jest więcej skał i bardziej
zróżnicowanych. Dla większości jest to rozgrzewka przed tym co
czeka nas po południu.
Godne polecenia: formy i kształty skał.
Trudności: brak

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.