opis trasy


Kościół ma Bachledówce


Wnętrze kościoła na Bachledówce


Powoli w Dolinę Mnikowską


Wychodnie w Dolinie Mnikowskiej


Widok na obraz Matki Boskiej Skalskiej


Obraz Matki Boskiej Skalskiej malowany na skale


Chwila na foto


Krzyż dla upamiętnienia pobytu ks.Karola Wojtyły


Jeden z nielicznych bluszczy


Chwila skupienia przy obrazie


Dolina Mnikowska


Wychodie w Dolinie Mnikowskiej


Wejście do Rezerwatu Zimny Dół


Rezerwat Zimny Dół


Ostańce


Przy kapliczce w skale


Źródło w Rezerwacie


Na koniec Bieszczadzki akcent na twarzy Boćka mimo wielu trudności


Przed Kopalnią Soli w Wieliczce


Kopalnia Soli w Wieliczce


Kopalnia Soli w Wieliczce


Kopalnia Soli w Wieliczce

STRONA GŁÓWNA

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.